OIKEUS YKSITYISYYTEEN JA PERHE-ELÄMÄÄN

Jokaiselle ihmiselle kuuluu oma yksityisyyden piirinsä. Oman yksityisyyden piirissä on henkilökohtaisia asioita, joihin muut ihmiset saavat puuttua vain rajoitetusti. Jokaisen yksityisiä asioita ovat esimerkiksi:

Oikeus yksityisyyteen suojaa näitä tärkeitä yksityisyyden piiriin kuuluvia asioita. Nuoren yksityisyyden piiri laajenee hänen kasvaessaan ja omien henkilökohtaisten asioiden lisääntyessä.

Myös oikeus perhe-elämään kuuluu yksityisyyden suojan piiriin. Se tarkoittaa perheen oikeutta päättää omista asioistaan ja mahdollisuutta viettää aikaa yhdessä.

Sijoituksella puututaan merkittävästi nuoren ja hänen perheensä perhe-elämän suojaan. Sijoitus kodin ulkopuolelle on siksi mahdollinen vain silloin, kun se on välttämätön nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi ja nuoren edun mukaista. Sijoituksen aikana sijaishuollon aikuisilla on velvollisuus tukea ja edistää nuoren yhteydenpitoa perheeseensä.

Oikeus yksityisyyteen suojaa näitä tärkeitä yksityisyyden piiriin kuuluvia asioita. Nuoren yksityisyyden piiri laajenee hänen kasvaessaan ja omien henkilökohtaisten asioiden lisääntyessä.

Myös oikeus perhe-elämään kuuluu yksityisyyden suojan piiriin. Se tarkoittaa perheen oikeutta päättää omista asioistaan ja mahdollisuutta viettää aikaa yhdessä.

Sijoituksella puututaan merkittävästi nuoren ja hänen perheensä perhe-elämän suojaan. Sijoitus kodin ulkopuolelle on siksi mahdollinen vain silloin, kun se on välttämätön nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi ja nuoren edun mukaista. Sijoituksen aikana sijaishuollon aikuisilla on velvollisuus tukea ja edistää nuoren yhteydenpitoa perheeseensä.
Nuoren yksityisyyttä tulee sijaishuollossa kunnioittaa. Nuoren tulee myös itse kunnioittaa muiden ihmisten yksityisyyttä. Joskus aikuisten täytyy kuitenkin sijoituksen aikana rajoittaa  nuoren oikeutta yksityisyyteen ja perhe-elämään turvatakseen nuoren edun.

Aikuiset voivat esimerkiksi  väliaikaisesti rajoittaa nuoren yhteydenpitoa perheeseensä tai ystäviinsä. Yksityisyyteen puuttumisesta on kysymys myös silloin, kun aikuiset tarkastavat nuoren tavarat tai huoneen. Aikuiset voivat toimia näin vain, jos nuoren tilanne sitä välttämättä vaatii. Aikuisten velvollisuutena on tällöin myös selittää nuorelle, miksi hänen yksityisyyteensä ja perhe-elämäänsä joudutaan puuttumaan.