OIKEUS KEHITYKSEEN

Jokainen kasvaa ja kehittyy ainutkertaiseksi persoonaksi. Ihminen kehittyy läpi elämän, mutta lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaihe on erityisen tärkeä. Nuoren kehitystä arvioidaan esimerkiksi sen mukaan, miten hän ilmaisee tunteitaan, osoittaa kiinnostustaan eri asioihin sekä suhtautuu itseensä ja muihin.

Oikeus kehitykseen on erityinen alaikäisille kuuluva oikeus, jolla suojellaan lapsuuden ja nuoruuden tärkeitä kehitysvaiheita. Nuoren oikeus kehitykseen turvataan pitämällä hänestä mahdollisimman hyvää huolta. Nuorella on oikeus elää kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä ja saada riittävästi aikuisen huolenpitoa ja suojelua.

Nuoren kehityksen kannalta tärkeää on, ettei hänen tarvitse huolehtia ikä- ja kehitystasolleen kuulumattomista asioista. Nuorella on oikeus oppia ottamaan vähitellen vastuuta lisää ja saada tähänkin aikuisen apua. Lisäksi jokaisella nuorella on oikeus kehittyä omaan tahtiinsa.

Kehityksen kannalta on lisäksi tärkeää, että nuori oppii osallistumaan ja vaikuttamaan omiin asioihinsa ja saa siihen mahdollisuuksia. Näin syntyy tärkeitä kokemuksia siitä, miten asioita hoidetaan ja miten kantaa vastuuta omista asioista.
Sijaishuollon tehtävänä on turvata nuorelle mahdollisimman tasapainoinen ja monipuolinen kehitys. Aikuisen kasvatusvelvollisuuteen kuuluu asettaa nuorelle tarkoituksenmukaisia ja kohtuullisia rajoja sekä kasvattaa nuori ymmärtämään rajojen merkitys. Nuoren elämässä voi lisäksi olla tilanteita ja asioita, jotka vaarantavat hänen kehitystään vakavasti. Tällöin aikuisen tehtävänä on päättää, onko nuoren kehitystä suojeltava lastensuojelulain mukaisilla rajoituksilla.