OIKEUS LEPOON JA VAPAA-AIKAAN

Riittävä lepo on tärkeää kaikille. Ilman lepoa aivot ylirasittuvat, eikä ihminen jaksa olla aktiivinen tai keskittyä asioihin. 

Vapaa-aika taas on velvollisuuksista vapaata aikaa, jonka viettämiseen tulee voida itse vaikuttaa. Nuorten vapaa-ajan viettoon kuuluu tärkeänä osana kavereiden näkeminen.

Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan ovat erityisiä alaikäisille kuuluvia oikeuksia. Ne ovat molemmat tärkeitä lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. Aikuisten tehtävänä on varmistaa, että nämäkin nuoren oikeudet toteutuvat.

Oikeus riittävään lepoon on nuorten kohdalla erityisen tärkeää koulunkäynnin takia. Riittävän levon varmistamiseksi aikuiset saattavat rajata puhelimen käyttöä tai pelaamista. Näin aikuiset turvaavat muun muassa nuoren oikeuden oppimiseen.

Harrastukset ovat yksi tärkeä vapaa-ajan viettämisen muoto. Aikuisten tehtävänä on auttaa nuorta löytämään mieluisia vapaa-ajan harrastuksia ja muuta tekemistä. Nuori voi toisaalta pitää tärkeänä myös sitä, että hän voi olla vapaa-ajallaan omissa oloissaan, esimerkiksi omassa huoneessaan. Nuoren onkin hyvä kertoa aikuisille omista toiveistaan ja ajatuksistaan vapaa-ajan viettonsa suhteen.