OIKEUS OSALLISUUTEEN JA VAIKUTTAMISEEN

Kaikille on tärkeää tuntea osallisuutta omassa elämässään. Osallisuus tarkoittaa erityisesti kokemusta siitä, että on mukana omien asioidensa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Asioita ei vain tapahdu, vaan niihin tulee voida itse vaikuttaa.

Nuoren oikeus osallisuuteen ja vaikuttamiseen on turvattu vahvasti kaikissa häntä koskevissa asioissa. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että nuoren omat mielipiteet ja toiveet täytyy selvittää ja huomioida aina, kun häntä koskevissa asioissa tehdään ratkaisuja.

 

Aikuiset voivat rajoittaa nuoren oikeutta osallistua ja vaikuttaa ainoastaan silloin, kun he arvioivat sen olevan välttämätöntä nuoren suojelemiseksi. Toisaalta nuoren osalta osallistumisessa on aina kyse vapaaehtoisuudesta: kyseessä on nuoren oikeus, ei velvollisuus.

Osallisuudelle ei ole ikärajaa, vaan osallistuminen ja vaikuttaminen omiin asioihin on kaikenikäisten lasten ja nuorten oikeus. Nuoren tulee saada osallistua ja vaikuttaa asioidensa käsittelyyn sellaisilla tavoilla, jotka sopivat hänen ikä- ja kehitystasolleen.

12 vuoden ikä on sijaishuollossa kuitenkin merkittävä, koska silloin nuorella alkaa itsenäinen puhevalta. 12 vuotta täyttänyt nuori voi esimerkiksi tehdä valituksen itseään koskevasta päätöksestä tai vaatia itselleen jotain palvelua. Alaikäinen ei kuitenkaan koskaan voi itse yksin päättää lastensuojeluasiansa lopputulosta.

 
 
 
 

Sijaishuollossa on tarkkaan mietitty, millä eri tavoin nuori voi osallistua ja vaikuttaa omien asioidensa käsittelyyn ja oman etunsa toteutumiseen sijoituksen aikana.

 
 
LUE LISÄÄ NUOREN VAIKUTTAMISEN KEINOISTA SIJAISHUOLLOSSA »