OIKEUS HUOLENPITOON JA SUOJELUUN

Kaikki lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen aikaa, läsnäoloa, turvaa ja tukea. Lisäksi lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisilta ikä- ja kehitystasonsa mukaista suojelua ja valvontaa. Aikuisten tulee huomioida jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet ja selvittää, millaista huolenpitoa ja suojelua juuri hän tarvitsee.

Oikeus huolenpitoon tarkoittaa muun muassa sitä, että aikuiset kasvattavat nuorta ymmärtäväisesti, hellästi ja turvallisesti. Nuorta ei saa koskaan alistaa, kurittaa ruumiillisesti tai kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Nuoren on tärkeää saada halutessaan jutella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista tai toisaalta iloita yhdessä hyvistä jutuista.

Aikuisten huolenpitoa on myös esimerkiksi:

 

Oikeus suojeluun taas tarkoittaa, että aikuiset turvaavat nuoren hyvinvoinnin ja turvallisuuden kaikissa tilanteissa. Aikuisilla on velvollisuus suojella nuorta erilaisilta terveyttä ja kehitystä vaarantavilta asioilta ja teoilta. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikenlainen fyysinen ja henkinen väkivalta ja muu kaltoinkohtelu. Lisäksi aikuisten tehtävänä on suojella nuorta hänen omalta haitalliselta käytökseltään, kuten päihteidenkäytöltä.

Huolenpito ja suojelu ovat erityisiä alaikäisille kuuluvia oikeuksia. Nuoren huolenpidosta ja suojelusta vastaavat ensisijaisesti hänen vanhempansa. Aina oma perhe ei kuitenkaan pysty turvaamaan nuorelle hänen etunsa mukaista kasvuympäristöä. Tällöin sijoituksella kodin ulkopuolelle turvataan nuoren etu.

Sijaishuollossa nuoren huolenpidosta ja suojelusta vastaavat eri aikuiset yhdessä. Sijoituksen aikana aikuiset voivat joskus arvioida, että nuoren huolenpito ja suojelu edellyttävät  lastensuojelulain mukaisten rajoitusten käyttöä.
LUE LISÄÄ ERI AIKUISTEN TEHTÄVISTÄ JA VASTUISTA SIJAISHUOLLOSSA »