OIKEUS TERVEYTEEN

Terveys on hyvinvointia elämän eri osa-alueilla. Kun ihminen tuntee itsensä terveeksi, on hänellä voimia elää arkea ja innostua erilaisista asioista. Terveys onkin erityisen tärkeää ihmiselle siksi, että se mahdollistaa monesta muusta oikeudesta ja asiasta nauttimisen.

Nuoren oikeus terveyteen turvataan monin eri tavoin. Terveyden kannalta tärkeitä ovat useat arkiset asiat, kuten:

Sijaishuollon tehtävänä on turvata nuoren oikeus terveyteen. Joskus nuoren terveyden turvaaminen voi tarkoittaa sitä, että aikuisilla on velvollisuus puuttua nuoren johonkin muuhun oikeuteen käyttämällä lastensuojelulain mukaisia rajoituksia.

Oikeutta terveyteen turvaavat lisäksi monenlaiset terveydenhuollon palvelut. Nuoren tulee esimerkiksi  tarvittaessa päästä lääkäriin ja saada tavata psykologia tai terapeuttia. Nuoren tulee itse voida vaikuttaa sen arviointiin, mitä palveluja hän tarvitsee. 

Aikuisten velvollisuutena on myös antaa nuorelle riittävästi tietoa terveyteen liittyvistä asioista. Nuoruudessa on tärkeä saada oikeaa tietoa muun muassa seksuaaliterveyteen liittyvistä eri asioista.

Terveysasiat ovat aina luottamuksellisia, eli kenenkään terveystietoja ei saa paljastaa ulkopuolisille. Terveyteen liittyviä tietoja pitää aina käsitellä hienovaraisesti ja nuorta kunnioittaen. Aikuisten tehtävänä on selittää nuorelle, miten hänen tietojaan käytetään ja kenelle niitä voidaan antaa, sekä kertoa, millaisissa tapauksissa nuorella on oikeus kieltää tietojensa antaminen eteenpäin.