OIKEUS LIIKKUMISEN VAPAUTEEN

Ihmiselle on tärkeää saada liikkua itsenäisesti. Nuorelle tämä tarkoittaa vaikkapa kavereiden näkemistä tai lähtemistä kaupungille ja harrastuksiin. Oleellista on kokemus siitä, että saa toimia omassa elinympäristössä vapaasti muiden ihmisten ja erityisesti omanikäisten nuorten kanssa.

Oikeudella liikkumisen vapauteen suojataan ihmisen oikeutta itse päättää, miten liikkua omassa elinpiirissään. Lasten ja nuorten oikeus päättää omasta liikkumisestaan laajenee iän myötä. Itsenäiseen liikkumiseen liittyy aina vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Kotiintuloajat ovat rajoja, joilla aikuiset opastavat nuorta käyttämään oikeuttaan liikkua vapaasti ja varmistavat nuoren turvallisuuden. Kotiintuloaikojen, ja muiden mahdollisten sääntöjen, tulee aina olla kohtuullisia ja perusteltuja nuoren ikään, kehitykseen ja elämäntilanteeseen nähden.

Lastenkodeissa nuoren liikkumista voidaan lisäksi lastensuojelulain nojalla erikseen rajoittaa, jos aikuiset arvioivat nuoren terveyden tai kehityksen olevan vakavassa vaarassa. Aikuisten velvollisuutena on tällöin kertoa nuorelle selvästi, milloin liikkumisen rajoitus alkaa ja loppuu, ja mihin se perustuu.

Rajoitus täytyy lopettaa heti, kun nuoren etu voidaan turvata jollain muulla tavalla. Sellainen tapa voi olla esimerkiksi sopiminen kotiintuloajoista, joita nuori sitoutuu noudattamaan.