OIKEUS OMAISUUDEN SUOJAAN

Jokaisella on omia henkilökohtaisia esineitä. Nuorella tällaisia esineitä ovat esimerkiksi puhelin ja tabletti, vaatteet, oman huoneen tavarat sekä vaikkapa omat urheiluvälineet tai oma soitin.

Oikeus omaisuuden suojaan tarkoittaa sitä, että saamme käyttää ja määrätä omista esineistämme. Omaisuuden suoja tarkoittaa myös sitä, että jokaisen on kunnioitettava muiden omaisuutta. Jos esimerkiksi vahingoittaa muiden tavaroita, voi joutua maksamaan vahingonkorvausta.

Myös nuoren hallussa olevat rahat kuuluvat hänen omaisuuden suojaansa. Sijoituksen aikana nuorella on oikeus saada kuukausittain käyttövaroja, jotka maksetaan esimerkiksi viikko- tai kuukausirahana. Oman rahan avulla nuori pystyy opettelemaan itsenäistä rahankäyttöä. Nuorella onkin oikeus itse päättää käyttövarojensa käytöstä. 

Lisäksi nuorelle kertyy sijoituksen aikana itsenäistymisvaroja, jotka on tarkoitettu tukemaan sijoituksen jälkeistä itsenäistymisvaihetta. Oman sosiaalityöntekijän tehtävänä on kertoa nuorelle, mihin itsenäistymisvarat on tarkoitettu ja milloin ne maksetaan nuorelle. 

Myös nuoren hallussa olevat rahat kuuluvat hänen omaisuuden suojaansa. Sijoituksen aikana nuorella on oikeus saada kuukausittain käyttövaroja, jotka maksetaan esimerkiksi viikko- tai kuukausirahana. Oman rahan avulla nuori pystyy opettelemaan itsenäistä rahankäyttöä. Nuorella onkin oikeus itse päättää käyttövarojensa käytöstä. 

Lisäksi nuorelle kertyy sijoituksen aikana itsenäistymisvaroja, jotka on tarkoitettu tukemaan sijoituksen jälkeistä itsenäistymisvaihetta. Oman sosiaalityöntekijän tehtävänä on kertoa nuorelle, mihin itsenäistymisvarat on tarkoitettu ja milloin ne maksetaan nuorelle. 

Aikuisen tehtäviin kuuluu ohjata nuorta omaisuuden käytössä. Aikuinen saattaa esimerkiksi ottaa puhelimen pois, jos hän arvioi sen häiritsevän nuoren unta. 

Jotta aikuiset taas pystyvät turvaamaan nuoren oman ja muiden henkilöiden turvallisuuden, he saattavat tarvittaessa etsiä ja ottaa nuorelta pois vaarallisia aineita ja esineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorella olevat päihdyttävät aineet ja teräaseet. Lastenkodeissa aikuiset tekevät tällöin  lastensuojelulain mukaisen rajoituspäätöksen.