OIKEUS KOSKEMATTOMUUTEEN JA TURVALLISUUTEEN

Jokaiselle on tärkeää:

Oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen suojaa näitä kaikille ihmisille erittäin tärkeitä asioita. Jokaisella on oikeus siihen, ettei häntä vahingoiteta, loukata tai uhkailla millään tavoin. Yhtä lailla kaikilla on velvollisuus kunnioittaa muiden koskemattomuutta.

Lastensuojelun tehtävänä on turvata nuoren oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Sijoituksen aikana nuoren koskemattomuutta tulee kunnioittaa kaikin tavoin. Nuoren tulee aina voida kokea olevansa sijaishuoltopaikassaan turvassa.

Nuorella on oikeus asettaa itse rajat sille, milloin ja miten häneen saa koskea. Lainsäädännössä on lisäksi ehdottomia ikärajoja, joiden tarkoituksena on suojata lapsia ja nuoria. Tällainen on esimerkiksi rikoslain suojaikäraja seksuaaliselle kanssakäymiselle.

Sijoituksen aikana voi tulla kuitenkin eteen tilanteita, jolloin aikuisten täytyy puuttua nuoren koskemattomuuteen. Nämä puuttumiset voivat olla myös nuoren oman tahdon vastaisia.

Lastenkodeissa puuttuminen voi olla esimerkiksi nuoren rauhoittamista kiinni pitämällä. Silloin tavoitteena on, ettei nuoren käyttäytymisestä aiheutuisi kenellekään vakavaa vahinkoa. Koskemattomuuteen puuttuminen voi olla välttämätöntä myös jonkin tilanteen selvittämiseksi. Aikuinen voi esimerkiksi puhalluttaa nuoren, jos hän epäilee, että nuori on päihtynyt. Näissä tapauksissa aikuiset turvautuvat lastensuojelulain mukaisiin rajoituksiin.