Miksi oikeudet on tärkeä tuntea?
Miten nuori voi vaikuttaa sijaishuollossa?
Kuka turvaa nuoren oikeudet?
Mitä ovat sijaishuollon rajoitukset?
Mikä
"lapsen etu"?

tärkeitä oikeuksia
sijaishuollossa

Osallisuus & vaikuttaminen
HUolenpito & suojelu
Liikkumisen vapaus
Koskemattomuus & turvallisuus
Oppiminen
Omaisuuden suoja
Yksityisyys & perhe-elämä
Terveys
Kehitys
Lepo & vapaa-aika
Yhdenvertaisuus

TÄRKEITÄ OIKEUKSIA SIJAISHUOLLOSSA

noja

Kaikille on tärkeää tuntea osallisuutta omassa elämässään. Nuoren oikeus osallisuuteen ja vaikuttamiseen on suojattu vahvasti kaikissa häntä koskevissa asioissa, myös sijaishuollossa.

Lue lisää »

Huolenpito ja suojelu ovat alaikäisten omia erityisiä oikeuksia, jotka halutaan turvata nuoren sijoituksella. Sijaishuollossa nuoren huolenpidosta ja suojelusta vastaavat eri aikuiset yhdessä.

Lue lisää »

Oikeudella liikkumisen vapauteen suojataan ihmisen oikeutta itse päättää, miten liikkua omassa elinpiirissään. Nuorelle tämä tarkoittaa vaikkapa kavereiden näkemistä tai lähtemistä kaupungille ja harrastuksiin.

Lue lisää »

Jokaisella on oikeus siihen, ettei häntä vahingoiteta, loukata tai uhkailla millään tavoin. Nuorella on oikeus asettaa itse rajat sille, milloin ja miten häneen saa koskea.

Lue lisää »

Oppiminen on sitä, että saa uusia tietoja, taitoja ja tapoja ajatella. Nuorella on sijoitettuna ollessaan aina yhtäläinen oikeus oppimiseen.

Lue lisää »

Oikeus omaisuuden suojaan tarkoittaa sitä, että saamme käyttää ja määrätä omista esineistämme. Omaisuuden suoja tarkoittaa myös sitä, että jokaisen on kunnioitettava muiden omaisuutta.

Lue lisää »

Jokaisen yksityisyyden piiriin kuuluu henkilökohtaisia asioita, joihin ulkopuoliset ihmiset saavat puuttua vain rajoitetusti. Sijaishuollossa tulee aina kunnioittaa nuoren yksityisyyttä sekä edistää nuoren oikeutta perhe-elämään.

Lue lisää »

Oikeus terveyteen on erityisen tärkeä oikeus siksi, että se mahdollistaa monesta muusta oikeudesta ja asiasta nauttimisen. Terveysasiat ovat aina luottamuksellisia, eli kenenkään terveystietoja ei saa paljastaa ulkopuolisille.

Lue lisää »

Nuoren oikeus kehitykseen turvataan pitämällä hänestä mahdollisimman hyvää huolta. Kehityksen kannalta on tärkeää, että nuori pystyy itse osallistumaan ja vaikuttamaan omiin asioihinsa.

Lue lisää »

Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan ovat alaikäisille kuuluvia erityisiä oikeuksia, jotka ovat tärkeitä lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. Aikuisten tehtävänä on varmistaa, että nämäkin nuoren oikeudet toteutuvat.

Lue lisää »

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat keskenään samanarvoisia. Nuoria tulee kohdella sijaishuollossa keskenään yhdenvertaisesti.

Lue lisää »