OIKEUS OPPIMISEEN

Oppiminen on sitä, että saa uusia tietoja, taitoja ja tapoja ajatella. Koulunkäynnin tavoitteena on, että nuori pystyy kehittämään persoonallisuuttaan ja lahjojaan mahdollisimman hyvin. Opiskelun kautta nuori pääsee elämässä eteenpäin ja voi saada monia uusia mahdollisuuksia.

Oikeus oppimiseen sisältää monia tärkeitä asioita.
Sellaisia ovat esimerkiksi:

Nuorella on sijoitettuna ollessaan aina yhtäläinen oikeus oppimiseen. Oikeus oppia on myös silloin, kun nuorella ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta osallistua tavanomaiseen koulutyöhön. Opetus tulee silloin järjestää väliaikaisesti muulla tavoin, esimerkiksi lastenkodin tiloissa. Nuorella on myös oikeus saada opiskeluunsa apua ja ohjausta sijaishuoltopaikan aikuisilta.

Perustietojen ja -taitojen oppiminen on niin tärkeä asia, että oikeuden lisäksi puhutaan oppivelvollisuudesta. Kun nuori oppii koulussa elämän perustaitoja, hän pystyy osallistumaan vastuullisesti yhteiskunnan toimintaan. Nuori voi toisin sanoen vaikuttaa sekä omiin että yhteisiin asioihin. Oppiminen jatkuu läpi elämän, ja oppimista tapahtuu paljon myös muualla kuin koulussa.