Miksi oikeudet on tärkeä tuntea?
Miten nuori voi vaikuttaa sijaishuollossa?
Kuka turvaa nuoren oikeudet?
Mitä ovat sijaishuollon rajoitukset?
Mikä "lapsen etu"?

Tärkeitä oikeuksia
sijaishuollossa

Huolenpito ja suojelu Osallisuus ja vaikuttaminen Omaisuuden suoja Yksityisyys ja perhe-elämä Koskemattomuus ja turvallisuus Lepo ja vapaa-aika Yhdenvertaisuus Kehitys Terveys Liikkumisen vapaus Oppiminen